Certifikáty

Certifikace IPZ (Integrované pěstování zeleniny)

Certifikát IPZCertifikát IPZZelenina Malé Hoštice, a.s. je zaregistrována ve svazu pro „Integrované pěstování zeleniny – IPZ“ od roku 2012, což je výroba zeleniny šetrnými postupy pro životní prostředí a pro vyrobenou zeleninu – např.: omezené dávky hnojiva, střídání plodin v osevním postupu, šetrné používání pesticidů proti škodlivým činitelům, pečlivá evidence a kontrola ze strany Ministerstva zemědělství – Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Členové tohoto svazu mohou od roku 2007 používat logo „IPZ“ na svých výrobcích.

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRODUKCE ZELENINY (IPZ)

Integrované pěstování zeleninyIntegrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin. V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek.

Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Zelenina vypěstována v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.